Cyfres Seminarau 2018

Rhaglen Semester 2

Gyda chefnogaeth WISERD Bangor, cynhelir Seminarau Ymchwil yr Ysgol yn fras bob tair wythnos dros ddau semester ac maent yn cynnwys cyflwyniadau gan staff a myfyrwyr ymchwil o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, o ganolfannau ymchwil eraill yn y brifysgol, a siaradwyr gwadd.

Lleoliad: Cynhelir POB seminar yn Alun 2.01 oni nodir yn wahanol.

Amser: 1pm-2.30pm

Dyddiad Siaradwr Teitl

7 Chwefror

Dr Llinos Jehu, Prifysgol Birmingham

‘Why are we doing this?  Older people as co-researchers’

14 Chwefror

Dr Angela Hof, Prifysgol Salzburg

‘Urban green matters’

18 Ebrill

Dr Alison Orrell, Dr David, Dallimore and Dr Anne Krayer: Prifysgol Bangor

‘Social network analysis for modelling integrated care services for older people with complex needs: a feasibility study’

25 Ebrill David Beck, Prifysgol Bangor ‘Food poverty and food bank use: rediscovering the deserving and undeserving poor’  
16 Mai Dr MiYoung Ahn, Prifysgol Bangor ‘Students’ sense of belonging in higher education’

Croeso i bawb