Proffil Dr Dinah Evans

Dinah Evans
Enw
Dr Dinah Evans
Swydd
Darlithydd mewn Hanes Modern
E-bost
his801@bangor.ac.uk
Ffôn
Lleoliad
Ystafell 227.1

Bywgraffiad

Hanesydd modern a chyfoes yw Dr Dinah Evans ac mae’n dysgu hanes gwleidyddol a hanes cymdeithasol Prydain yn yr ugeinfed ganrif i israddedigion ac ôl-raddedigion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Addysgu

Rhan Un (Blwyddyn 1)

  • Syniadau a ffurfiodd yr ugeinfed ganrif

Rhan Dau (Blynyddoedd 2 a 3)

  • World War Two and Social Change (pwnc arbennig)
  • Austerity to Affluence – Britain in the 1950s
  • Women in politics in twentieth century Wales
  • Women, Society and Politics 1979–2001
  • Britain 1945–1997

Ymchwil

Mae ymchwil Dinah Evans yn canolbwyntio ar ganlyniadau rhyfela yn yr ugeinfed ganrif, gan ymdrin yn arbennig â Chymru. Roedd ei hymchwil am radd doethur (a gwblhawyd yn 2007 dan oruchwyliaeth y diweddar Athro Duncan Tanner) yn canolbwyntio ar ailadeiladu ar ôl yr Ail Ryfel Byd, gan roi sylw arbennig i brofiad Abertawe o fewn y cyd-destun Prydeinig. Mae’r ymchwil hon yn cael ei pharatoi fel monograff: The reconstruction of Swansea 1941–58.

Ei meysydd ymchwil eraill yw:

  • Y berthynas rhwng llywodraeth ganolog a lleol yn y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd.
  • Hanes trefol a chynllunio
  • Dwyieithrwydd yng Nghymru wedi’r rhyfel

Detholiad o bapurau cynadleddau

We must build not only houses…we must build Communities: effeithiau cymdeithasol cynlluniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Abertawe i greu ystadau a chymunedau newydd mewn rhannau o’r dref oedd heb eu datblygu cynt. Cynhadledd Ryngwladol Cymdeithas Gogledd America dros Astudio Hanes a Diwylliant Cymru (NAASWCH), Prifysgol Bangor, 2012.

A struggle against indifference. Astudiaeth adolygiadol o’r berthynas ddiwylliannol rhwng Lloegr a Chymru yn ail hanner yr ugeinfed ganrif. International Congress of Celtic Studies, Maynooth, Gweriniaeth Iwerddon 2011.

This town has got out of hand and unbalanced: a study of reconstruction in Swansea during the 1940s and 50s. Cynhadledd Ryngwladol Cymdeithas Gogledd America dros Astudio Hanes a Diwylliant Cymru (NAASWCH), Prifysgol Marymount, Washington DC, 2010.

Constructing the priceless heritage of Welsh children? Astudiaeth o ddwyieithrwydd mewn ysgolion Cymreig yn y 1950au. Colocwiwm Celtaidd Harvard, Boston. 2009.

Darlledu

Mae Dr Evans yn ymgynghorydd i gyfres o raglenni radio gan y BBC ar hanes dinesig sydd wedi defnyddio profiad dinesig cyfoes Abertawe fel dinas Brydeinig / Gymreig.