Proffil o Dr Peter Shapely

Llun o Dr Peter Shapely
Enw
Dr Peter Shapely
Swydd
Darllenydd a Pennaeth yr Ysgol
E-bost
his401@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382148
Lleoliad
Ystafell 224.2 Prif Adeilad y Celfyddydau

Meysydd Dysgu a Goruchwylio

Prydain ac Ewrop yn y 19eg a'r 20fed ganrif

Ymchwil Bresennol

Elusengarwch a thlodi; hanes trefol; grym ac awdurdod; gwleidyddiaeth gyfoes

Cyhoeddiadau Allweddol a Diweddar

1999 Charity and power in Victorian Manchester, Manceinion, i'w gyhoeddi yn 1999

1994 'Henshaw's Blind Asylum and the Charity Market' Cylchgrawn Manchester Region History Review, Haf 1994.

1997 'Saving and Salvation' yn T.Wyke (gol.), The church and Cottonpolis, Manceinion.

1998 'Charity, Status and leadership: Charitable Image and the Manchester Man', Journal of Social History, Medi 1998 .

'A Consideration of Charity and Electoral Fields and the Social Basis of Power', International Review of Social History, i'w gyhoeddi ym mis Ebrill 1999

'Work and work ethics', yn P.N. Stearns (gol.) Encyclopedia of European Social History, i'w gyhoeddi yn 2000.