Llawlyfr Iechyd a Diogelwch Staff

Gweler isod cysylltiad i'r Llawlyfr Iechyd a Diogelwch i Staff , copïau a ddylid eu cynnwys yn y dogfennau a gewch gan Adnoddau Dynol yn dilyn eich apwyntiad. Mae'r Llawlyfr yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ar sicrhau eich iechyd, diogelwch a lles wrth weithio yn y Brifysgol, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw beth, peidiwch ag oedi i gysylltu â Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.