Mwynhau'r Haul yn Ddiogel

Mae Cymdeithas Dermatolegwyr Prydain ac Ymchwil Canser y DU wedi llunio helaeth o wybodaeth am fod yn ddoeth yn yr haul i'n helpu i ddeall mwy am ein croen ac effeithiau'r haul. Gellwch gael gwybod ar beth yw eich math o groen, i ap defnyddiol, a llawer o wybodaeth arall i'ch helpu i fwynhau'r haul yn ddiogel.


COFIWCH - Os ydych yn ansicr, ewch i weld y meddyg

Os sylwch ar unrhyw newidiadau i fan geni neu ddarn o groen, ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen, gallant eich cyfeirio am ddim i weld meddyg ymgynghorol dermatoleg - arbenigwr mewn diagnosis a thrin canser y croen.

Rhagolygon UV

Gellwch gael gwybodaeth fanwl am y rhagolygon o UV GWAEL gyda'r ap 'World UV', ac unrhyw ragolygon o UV.

Achub ein croen

Dysgu am ddulliau pwysig o fod yn ddiogel yn yr haul a'u defnyddio pan fyddwch allan yn yr haul.

Sut fath o groen sydd gennych?

Cewch ddadansoddiad gweledol o wahanol fathau o groen, yn egluro sut mae adnabod pob math o groen a sut maent yn dueddol o ymateb i'r haul.

Ffordd hawdd o wirio mannau geni

Mathau cyffredin o ganser y croen

Cewch gyflwyniad am y mathau mwyaf cyffredin o ganser y croen yn y DU, carsinoma celloedd gwaelodol a charsinoma celloedd cennog, lle i chwilio, beth i chwilio amdano a beth i'w wneud os welwch rywbeth amheus.