Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athena Swan

#CydraddoldebOll - Cyflawni cydraddoldeb rhywiol mewn Addysg Uwch

Diwrnod Rhyngwladol Merched 2020 ym Mhrifysgol Bangor

Dydd Gwener 6 Mawrth, 2 - 4pm, Pontio PL5
 
Bob blwyddyn dathlir Diwrnod Rhyngwladol Merched (8 Mawrth) ar draws y byd i nodi llwyddiannau merched.

I nodi a dathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched 2020 ym Mhrifysgol Bangor, bydd Grŵp Athena SWAN y Brifysgol yn cynnal digwyddiad sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb rhywiol mewn prifysgolion - gan adfyfyrio ar y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud yn ogystal â'r heriau niferus sy'n parhau.
 
Traddodir y prif anerchiad gan Yr Athro Orla Feely, Is-lywydd Ymchwil, Arloesi ac Effaith, ac Athro Peirianneg Electronig, Coleg Prifysgol Dulyn. Mae bywgraffiad byr i'w gael yma.
 
Yr Athro Iwan Davies, Is-ganghellor Prifysgol Bangor. Bydd yr Is-ganghellor newydd yn agor y sesiwn trwy roi trosolwg o'i weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ym Mhrifysgol Bangor.
 
Rydym yn annog ac yn gwahodd yr holl staff a myfyrwyr i ymuno â ni am yr hyn sy'n argoeli i fod yn brynhawn diddorol ac ysbrydoledig!

Manylion pellach i ddilyn.
 
# IWD2020 #CydraddoldebOll