Cofrestru

Athena Swan

Gyrfaoedd sy’n ysbrydoli - Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2019, Dydd Gwener 8 Mawrth 1-4pm, Pontio PL5

Bob blwyddyn mae Diwrnod Rhyngwladol Menywod (8fed Mawrth) yn cael ei ddathlu ledled y byd i ddathlu llwyddiannau merched, ac mae Prifysgol Bangor yn ymuno â'r dathliadau gyda digwyddiad cyffrous yn amlinellu gyrfaoedd a chyfraniadau merched mewn swyddi arweiniol, yn ag o gwmpas Bangor, yn ogystal â darparu fforwm ar draws y Brifysgol i drafod materion sy'n ymwneud â chydraddoldeb rhywiol sy'n effeithio ar yr holl staff a myfyrwyr.

Bydd ein siaradwyr yn gweithio yn y sectorau cyhoeddus a preifat a byddant yn adlewyrchu ar ei dewisiadau gyrfaol, ei llwybrau gyrfaol, ei phrofiadau, eu gobeithion a’r sialensiau a wynebwyd ar y ffordd. 

Rydym yn annog a gwahodd holl staff a myfyrwyr i ymuno a ni ar gyfer beth fydd yn brynhawn diddorol, craff ac ysbrydoledig.

Mae ein panel yn cynnwys:

  • Siân Gwenllian  - Aelod Cynulliad Arfon
  • Sue Green - Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol Gweithredol, Betsi Cadwaladr
  • Frankie Hobro - perchennog a chyfarwyddwr Sw Môr Môn
  • Yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Effaith, Prifysgol Bangor
  • Yr Athro Carol Tully - Dirprwy Is-Ganghellor Myfyrwyr, Prifysgol Bangor 
  • Yr Athro David Thomas –  Pennaeth Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor; Cyfarwyddwr Sêr Cymru, Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd
  • Dr Noemi Mantovan, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Busnes Bangor, Prifysgol Bangor

Rhaglen

 

Croeso gan yr Is-Ganghellor Dros Dro (Yr Athro Graham Upton) ac yr Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Effaith (Yr Athro Jo Rycroft-Malone)

1pm Ymlaen at gyfartaledd rhywedd yng Nghymru – Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon
1:30pm      Merched yn y farchnad lafur – Dr Noemi Mantovan, Ysgol Busnes Bangor
1:45pm   

Dim cyfyngiadau  – Sue Green, Betsi Cadwaladr

2pm        Te a choffi (CoWork, 5ed llawr, Pontio)
2:30pm 

Merch sy’n mentro...  – Frankie Hobro, Sw Môr Môn

2:45pm       Hwyluso newid cydraddoldeb yn y Gwyddorau Amgylcheddol – Yr Athro David Thomas, Ysgol Gwyddorau Eigion
3pm   Yn bendant gall y ferch hon o Fangor – Yr Athro Carol Tully, Prifysgol Bangor
3:15pm    Cwestiynau / trafodaeth panel
4pm    Gorffen

Rhaglen llawn.