Athena Swan

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 18/19

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd cyfanswm o dair ysgoloriaeth yn cael ei ddyfarnu.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. Llawrlwythwch y ffurflen gais yma.