Athena Swan

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor 18/19

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau.  Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil mewn pwnc gwyddonol. Mae tair ysgoloriaeth yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn.

Derbynwyr 2018/19 Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth

  • Katrin Frosin, MScRes Gwyddorau Eigion (Ysgol Gwyddorau Eigion)
  • Jessica Baggott, MScRes Gwyddorau Biolegol (Ysgol Gwyddorau Naturiol)
  • Shiromini Satkunarajah, MSc Peirianneg Electronig (Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig)