Athena Swan

 

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Cefndir

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau.  Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Bydd un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i wneud cais am yr ysgoloriaeth mae’n rhaid bod yr  ymgeiswyr:

  • Yn ferched sydd (neu oedd arfer bod) yn fyfyrwyr cartref/UE presennol ym Mhrifysgol Bangor, ac
  • Wedi cael / disgwyl cael 2.1 neu uwch yn eu gradd gyntaf, ac
  • Wedi gwneud cais ac wedi cael ei dderbyn ar gyfer cwrs MSc/MRes hyfforddedig  llawn-amser neu ran amser ym Mhrifysgol Bangor i ddechrau ym mis Medi 2017.
  • Ddim yn derbyn unrhyw fwrsariaeth neu ysgoloriaeth arall (gan gynnwys KESS)

Beth mae'n ei gynnwys?

  • Telir ffioedd dysgu am gwrs Meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw'n astudio'n rhan amser

Y broses gwneud cais

  • I wneud cais, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno’r ffurflen gais a CV erbyn dydd Gwener 16eg o Fehefin 2017 i Lindsey Graham, Adnoddau Dynol (l.j.graham@bangor.ac.uk). Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Llun 17eg o Orffennaf 2017.
  • Gweler y ffurflen gais yma.