Athena Swan

 

Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy'n ferched i barhau gyda'u hastudiaethau. Mae'r ysgoloriaethau hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig neu ymchwil yn y colegau canlynol: Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a’r Coleg Gwyddorau Naturiol. Mae un ysgoloriaeth ar gael ym mhob Coleg.


Derbynwyr 2017/18 Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

Hannah Davies - MRes Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer)

Coleg Gwyddorau Naturiol

Lily Stokes - MSc Diogelu Amgylchedd y Môr (Ysgol Gwyddorau Eigion)

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

(Mae derbynnydd ysgoloriaeth CGFfaCh yn gohirio ei MSc tan 2018/19)