Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athena Swan

Ysgoloriaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Prifysgol Bangor 2020/21

Mae Prifysgol Bangor yn aelod o siarter Athena SWAN ac felly wedi ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth, ac i greu a hyrwyddo diwylliant cynhwysol i staff a myfyrwyr ar bob lefel. Er bod datblygiad gyrfa merched mewn gwyddoniaeth yn parhau i fod yn egwyddor allweddol yn siarter Athena SWAN ac, fel y cyfryw, yn flaenoriaeth o fewn yr agenda Athena SWAN ym Mangor, rydym hefyd yn cydnabod ac yn dymuno rhoi sylw i dangynrychiolaeth grwpiau eraill mewn rhai meysydd (er enghraifft dynion mewn Gwyddorau Iechyd, Seicoleg, etc). Am y rheswm hwn, diben ysgoloriaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y brifysgol yw cefnogi myfyrwyr sy’n graddio i barhau âu hastudiaethau ym Mangor – yn enwedig mewn meysydd lle mae niferoedd ein myfyrwyr yn dangos tangynrychiolaeth o rai grwpiau.

Ysgoloriaethau yw’r rhain ar gyfer gradd meistr (hyfforddedig neu drwy ymchwil) mewn unrhyw ddisgyblaeth. Dyfernir un ysgoloriaeth i bob Coleg.

Mae’r cynllun hwn bellach ar gau.