Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Defnyddio’r Fframwaith Ymddygiad Proffesiynol

Caiff amcanion strategaeth y Brifysgol eu cyflawni o ganlyniad i’r hyn y mae staff wedi cyflawni yn eu swyddi, a hefyd oherwydd sut y maent wedi cyflawni eu hamcanion. Pwrpas y Fframwaith hwn yw amlinellu’r mathau o ymddygiad y mae’r brifysgol yn credu sy’n cefnogi ei gwerthoedd a’r ymddygiad y mae’r brifysgol yn disgwyl gan ei staff.

Lluniwyd y fframwaith ymddygiad i egluro’r hyn y gall staff ei wneud i ddatblygu yn eu swyddi. Bwriedir y fframwaith fel canllaw ac nid yw’n rhagnodi’r ymddygiadau y mae’r brifysgol yn eu cydnabod a’u gwobrwyo. Mae’r ymddygiadau yn gyffredinol ar draws pob swydd ond mae rhai yn llawer pwysicach mewn rhai swyddi nag eraill.

Gall y fframwaith ymddygiad eich helpu i:

 • Adnabod ymddygiadau sy’n berthnasol i swydd.
 • Nodi anghenion datblygu.
 • Datblygu ymddygiad a gwella perfformiad.
 • Rhoi adborth a gofyn am sylwadau strwythuredig gan eraill.

Yng nghyd-destun rheoli perfformiad gallwch ddefnyddio’r fframwaith i:

 • Amlinellu disgwyliadau’r Brifysgol mewn sesiynau cynefino.
 • Atgyfnerthu ymddygiadau effeithiol y mae’r brifysgol eisiau eu gweld yn yr adolygiad datblygu perfformiad a chyfarfodydd tîm.
 • Rhoi adborth i staff a’u hannog i adfyfyrio ar eu hymddygiad eu hunain.
 • Eich helpu i adfyfyrio ar eich arddull arwain eich hun.
 • Gweithio gydag eraill pan rydych eisiau datblygu mwy o gydweithio fel tîm.
 • Cefnogi staff i ddatblygu cynllun datblygu proffesiynol yn yr Adolygiad Datblygu Proffesiynol.
 • Hyfforddi a mentora staff i ystyried sut y gallant fod yn fwyaf effeithiol mewn sefyllfa benodol.