Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pecynnau Cymorth Rheoli Projectau a Newid

Mae rheoli newid yn effeithiol a rheoli projectau yn fedrau hanfodol ar gyfer staff. I’ch cynorthwyo i reoli newid a phrojectau, mae’r dudalen hon yn eich cyfeirio at nifer o Becynnau Gwybodaeth y Cyd Bwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) sydd â chyfoeth o wybodaeth a syniadau am arfer da.

Mae’r adran ‘Useful Links’ hefyd â chysylltiadau â gwefannau buddiol yn y meysydd hyn.

Ar ben hynny, os gwyddoch am unrhyw wefannau da eraill sy’n ymwneud â rheoli projectau a newid, rhowch wybod inni trwy gysylltu â hyfforddi@bangor.ac.uk

Datblygwyd yr InfoKit trwy broject gan HEFCE ar Reoli Arfer Da, dan arweiniad Prifysgol Luton (Prifysgol Swydd Bedford erbyn hyn), yn dwyn y teitl ‘Effecting Change in Higher Education’.