Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu a Datblygu ym Mangor


Mae’r Tîm Datblygu Staff yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu a datblygu i sicrhau bod staff a’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer pob cam o’i gyrfa, ei swydd a’i datblygiad professional.

Yn ogystal â’r digwyddiadau a drefnir yn ganolog sydd wedi’i nodi ar dudalennau gwe'r Tîm Datblygu Staff, mae’r Tîm Datblygu Staff yn rhoi cefnogaeth a chyngor ar sut i roi sylw i anghenion datblygu penodol yn y Brifysgol. Rydym yn aml yn cynorthwyo colegau ac adrannau gyda’r canlynol:


• Hyfforddiant wedi’i addasu ar gyfer grwpiau staff penodol
• Digwyddiadau a gweithgareddau datblygu tîm
• Gwella datblygiad personol drwy hyfforddiant i dimau ac unigolion
• Rheoli newid yn effeithiol drwy hwyluso timau a hyfforddi

Os hoffech wybod mwy am y cyfleoedd datblygu staff yr ydym yn darparu mae croes i chwi gysylltu â ni drwy - hyfforddi@bangor.ac.uk