Cymhelliant a Mentora ym Mhrifysgol Bangor

Ar hyn o bryd mae nifer o Gynlluniau ar gael i staff sydd â diddordeb mewn ymgymryd â cymhelliant a / neu fentora yn y Brifysgol.

Os hoffech chi drafod ymhellach unrhyw elfen o gymhelliant neu fentora yn Y Brifsygol yna cysylltwch a Mari Ellis Roberts, Cyd-gysylltydd y Cynllun Cymhelliant a Mentora:
mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk Est. 3867