Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Staff yr Adran

I ffonio aelod o staff yn uniongyrchol, deialwch (+44) 01248 38 yn gyntaf ac ychwanegu un o'r rhifau isod.

Datblygu Staff

Enw Swydd Ebost Ffôn
Nia Gwynn Meacher Dirprwy Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol (Datblygiad) Click here to send an email 2647
Mari Ellis Roberts Swyddog Hyfforddi a Datblygu Click here to send an email 3867
Alison Wiggett Athena SWAN & Rheolwr Concordat Ymchwil Click here to send an email 8376
Jenny Pye Tiwtor Cymraeg i Staff Click here to send an email 2847
Anna Jones Ysgrifenyddes Datblygu Staff Click here to send an email 3865

Ganolfan Gwella Addysgu a Dysgu (CELT)

EnwE-bostRhif Ffôn
Enw Ebost Ffôn
Dr Fay Short Cyfarwyddwr TystOlRaddAU, CELT Click here to send an email 8287
Dr Rosanna Robinson, Cyfarwyddwr Rhaglen TystOlRaddAU / Arweinydd Datblygu Dysgu ac Addysgu, CELT Click here to send an email 3696

Rhaglen Datblygu Sgiliau Ymchwil Kess

Enw Swydd Ebost Ffôn
Penny Dowdney Rhaglen Disgyblu Sgiliau Ymchwil Kess Click here to send an email 2266

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Enw Swydd Ebost Ffôn
Emma Riches Cynorthwywr Diogelwch a Iechyd Click here to send an email 3847

Hyfforddiant GG

Enw Swydd Ebost Ffôn
Maggie Williams Gweinyddwr Click here to send an email 2425

Cysylltiadau E-ddysgu

Enw Swydd Ebost Ffôn
Sian Edwardson Technolegydd Dysgu Email: s.edwardson@bangor.ac.uk 2774
Bethan Wyn Jones Technolegydd Dysgu Email: b.w.jones@bangor.ac.uk 2785
Alan Thomas Technolegydd Dysgu Email: alan.thomas@bangor.ac.uk 3187
Mikey West Technolegydd Dysgu Email: mikey.west@bangor.ac.uk 2801

Hyfforddiant yn yr Iaith Gymraeg

Enw Swydd Ebost Ffôn
Eleri Jones Cymraeg Clir Team Leader - Canolfan Bedwyr Click here to send an email 3242
Eleri Hughes Arweinydd Tîm yr Uned Gloywi Iaith - Canolfan Bedwyr Click here to send an email 8558

Ysgol Dysgu Gydol Oes

Ebost Ffôn
Click here to send an email 2708 neu am Wrecsam 01978-316222