Gwybodaeth Gynefino

Rydym yn ymwybodol bod rhai aelodau o staff yn gweithio yn y Brifysgol am gyfnodau byr iawn ond er hyn angen mynediad i wybodaeth angenrheidiol am systemau, prosesau a pholisiau`r Brifysgol yn ogystal a wybodaeth cyffredinol am yr ardal. Gyda gobaith rydym wedi llwyddo i ddod a wybodaeth a manylion safleoedd gwe y bydd angen arnoch ynghyd yma.

Cychwyn!
Er mwyn cael cyferiad e-bost y Brifysgol, bydd angen Enw-defnyddiwr Staff arnoch. Ceir brawddeg byr yn dynodi sut i wneud hyn YMA. Am wybodaeth pellach ynglyn a materion TG gweler y tudalenau TG briodol. Os y byddwch yn cael problemau, siaradwch a`ch prif gysylltydd o fewn eich Ysgol/Adran ney cysylltwch â`r ddesg gymorth ar 8111 neu helpdesk@bangor.ac.uk.

Mae gan y Brifysgol Fewnrwyd helaeth. Yma cewch wybodaeth am y Colegau ar Adrannau o fewn y Brifysgol ac o fewn yr adain cysylltiadau cyflym ceir gyswllt i`r Cyfeirlyfr Staff a Cysylltiadau Cyflym i Staff.

Am wybodaeth ynglyn ar gwasanaeth y Llyfrgell, ewch i`w safle gwe ar gyfer Staff a lle i fynd am gymorth gyda`ch ymholiadau.

Mynd o Gwmpas a Rhai Hanfodion
Am fap or campws, cyfeiriadau teithio a manylion cyswllt trafnidiaeth gyhoeddus ewch YMA. Am wybodaeth am lety ewch ir safle yma. Hefyd, mae gan adeilad yr Undeb lolfa fwyta, bwyty ‘bwyd sydyn’ ac amrywiaeth o fariau lle gellir ynlacio gyda ffrinidiau.

Os yn newydd i`r ardal, dylech ymweld ar safle ail-leoli lle ceir wybodaeth manwl am wasanaethau lleol a hamddena.

Mae nifer o opsiyna’ bwyta ar gael gyda Dylan’s yn adeilad y Prif Celfyddyda` a Bristro 2 ar Safle`r Normal. Mae hefyd nifer fawr o lefydd bwyta yn y dref ac ym Mangor Uchaf.

Iechyd a Diogelwch
Mae’n hanfodol eich bod yn dilyn Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol am drefniadau lleol o fewn eich Ysgol, Adran neu sefydliad am weithdrefnau diogelwch e.e. allanfeydd tân, peryglau potensial ar drefn larwm tân.

Os yn gweithio gyda Cyfrifiaduron, gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o`r amryw faterion all godi – gelli`r cael canllawiau ar gyfer defnyddio offer sgrin gweld yn ddiogel YMA.

Polisiau Allweddol
Yn ogystal a`r polisi Iechyd a Diogelwch, gwnewch eich hun yn ymwybodol o rhai o bolisiau allweddol eraill y Brifysgol megis Polisi Cydraddoldeb, Defnydd Addas o TG a Diogelu Data.

Rydym yn fawr obeithio y byddwch yn mwynhau gweithio yn y Brifysgol ac os hoffech weld mwy o wybodaeth yn cael ei ychwanegu i`r dudalen yma, yna cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk.