Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth Gynefino

Rydym yn ymwybodol bod rhai aelodau o staff yn gweithio yn y Brifysgol am gyfnodau byr iawn ond er hyn angen mynediad i wybodaeth angenrheidiol am systemau, prosesau a pholisiau`r Brifysgol yn ogystal a wybodaeth cyffredinol am yr ardal. Gyda gobaith rydym wedi llwyddo i ddod a wybodaeth a manylion safleoedd gwe y bydd angen arnoch ynghyd yma.

Cychwyn!
Er mwyn cael cyferiad e-bost y Brifysgol, bydd angen Enw-defnyddiwr Staff arnoch. Ceir brawddeg byr yn dynodi sut i wneud hyn YMA. Am wybodaeth pellach ynglyn a materion TG gweler y tudalenau TG briodol. Os y byddwch yn cael problemau, siaradwch a`ch prif gysylltydd o fewn eich Ysgol/Adran ney cysylltwch â`r ddesg gymorth ar 8111 neu helpdesk@bangor.ac.uk.

Am wybodaeth ynglyn ar gwasanaeth y Llyfrgell, ewch i`w safle gwe ar gyfer staff a lle i fynd am gymorth gyda`ch ymholiadau.