Croeso i Wefan Datblygu Staff

Croeso i wefan Datblygu Staff, lle cewch wybodaeth am gyfleoedd datblygu sy’n berthnasol i’ch swydd a gwybodaeth am y gwahanol fathau o hyfforddi a datblygu y mae’r Brifysgol yn eu darparu. Canfyddir wybodaeth am y Cynllun Arolygu Datblygu Perfformiad a cheir hefyd adran i gefnogi staff newydd yn ystod eu cyfnod ymgynefino.

 

Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau ar gyfer gwelliannau, cysylltwch â ni ar 3865 neu e-bost hyfforddi@bangor.ac.uk

Athena SWAN Bronze Award HR Excellence in Research