Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i Wefan Datblygu Staff

Croeso i wefan Datblygu Staff, lle cewch wybodaeth am gyfleoedd datblygu sy’n berthnasol i’ch swydd a gwybodaeth am y gwahanol fathau o hyfforddi a datblygu y mae’r Brifysgol yn eu darparu. Canfyddir wybodaeth am y Cynllun Arolygu Datblygu Perfformiad a cheir hefyd adran i gefnogi staff newydd yn ystod eu cyfnod ymgynefino.

 

Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau ar gyfer gwelliannau, cysylltwch â ni ar 3865 neu e-bost hyfforddi@bangor.ac.uk

 

**Sut gall Y Tîm Datblygu Staff eich cefnogi chi drost y misoedd nesaf?**

Bydd  aelodau'r tîm yn gweithio o adref a bydd modd cysylltu gyda ni ar ebost a threfnu sgyrsiau drwy skype a microsoft teams. Byddwn yn parhau cynnal rhai sesiynnau arlein a rydym wrthi yn addasu y ddarpariaeth.  

Cofiwch fod yna becynnau hyfforddi ar blackboard yn barod. Mae gan bawb fynediad at y pecyn Hyfforddiant Cydraddoldeb er engraifft, ac os nad ydych wedi cwblhau hwn yn barod gallwch wneud hynny o'ch cartref. Mae modd gwblhau’r hyfforddiant Prevent arlein yn y run modd a ceir sgwrs am Ddiogelu Data hefyd.

Byddwn yn ychwanegu modiwl Gwahaniaethu Di-arwybod yn fuan iawn ac yn annog holl staff i gymryd rhan.

Mae pecyn Cynefino Arlein eisoes ar gael a byddwn yn ychwanegu sgyrsiau newydd at y pecyn er mwyn gwneud yn siwr ei fod mor gynhwysfawr a phosib. Bydd staff newydd yn derbyn linc i’r pecyn yn awtomatig yn lle mynychu'r digwyddiad arferol.

Mae modd parhau i gynnig cefnogaeth cymhelliant 1:1, cysylltwch gyda Mari ar pose04@bangor.ac.uk i drafod eich anghenion. 

Bydd sicrhau ein llesiant a lles fel staff yn bwysig iawn drost y misoedd nesaf wrth i ran helaeth ohonom ni weithio o bell. Cofiwch gadw mewn cysylltiad. Ceir rhywfaint o ganllawiau pellach ar y tudalennau Covid-19 a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ychwanegu drost amser. Os gallwn gefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn plis rhowch wybod.Athena SWAN Bronze Award HR Excellence in Research