Cynefino i Staff Newydd

Croeso i safle cynefino’r Brifysgol. Yma cewch wybodaeth am broses gynefino’r Brifysgol a safleoedd defnyddiol a chysylltiadau i roi i chi’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen efallai yn ystod eich misoedd cyntaf yn y sefydliad.

Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y canlynol:

Cynefino ar gyfer Staff Newydd sy’n ymuno â’r Brifysgol o’r tu allan i’r ardal

Os ydych nid yn unig newydd ddod i weithio i’r Brifysgol ond newydd symud i fyw i’r rhanbarth hefyd, diben y safle cynhwysfawr hwn yw eich helpu i ymgartrefu’n gyflym yn yr ardal trwy roi gwybodaeth hanfodol i chi am wasanaethau cyhoeddus a phethau i’w gweld a’u gwneud yn yr ardal.

Llawlyfr Staff

Mae'r Llawlyfr Staff wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth a chyfarwyddyd ychwanegol i staff sy'n gweithio ym Mangor, ynghyd â'r buddion sydd ar gael iddynt.

Rhaglen Gynefino

Mae cynefino’n rhan allweddol bwysig o broses dod yn gyfarwydd â’r Brifysgol er mwyn sicrhau eich bod yn ymgartrefu'n gyflym yn eich swydd trwy ddeall yn glir beth yw natur eich gwaith a dod yn gyfarwydd â pholisïau a dulliau gweithredu perthnasol yn y Brifysgol.

Gwybodaeth Diweddaraf

Cartrefi fforddiadwy i'w gosod ym Mangor.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae rhai safleoedd yn fwy defnyddiol nag eraill pan ydych yn newydd ac mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr o'r rhai mwyaf defnyddiol ar gyfer staff newydd.