Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynefino i Staff Newydd

Croeso i safle cynefino’r Brifysgol. Yma cewch wybodaeth am broses gynefino’r Brifysgol a safleoedd defnyddiol a chysylltiadau i roi i chi’r wybodaeth y bydd arnoch ei hangen efallai yn ystod eich misoedd cyntaf yn y sefydliad.

Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am y canlynol:

Cynefino ar gyfer Staff Newydd sy’n ymuno â’r Brifysgol o’r tu allan i’r ardal

Os ydych nid yn unig newydd ddod i weithio i’r Brifysgol ond newydd symud i fyw i’r rhanbarth hefyd, diben y safle cynhwysfawr hwn yw eich helpu i ymgartrefu’n gyflym yn yr ardal trwy roi gwybodaeth hanfodol i chi am wasanaethau cyhoeddus a phethau i’w gweld a’u gwneud yn yr ardal.

Llawlyfr Staff

Mae'r Llawlyfr Staff wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth a chyfarwyddyd ychwanegol i staff sy'n gweithio ym Mangor, ynghyd â'r buddion sydd ar gael iddynt.

Rhaglen Gynefino

Mae cynefino’n rhan allweddol bwysig o broses dod yn gyfarwydd â’r Brifysgol er mwyn sicrhau eich bod yn ymgartrefu'n gyflym yn eich swydd trwy ddeall yn glir beth yw natur eich gwaith a dod yn gyfarwydd â pholisïau a dulliau gweithredu perthnasol yn y Brifysgol.