Rhaglen Gynefino

Rhaglen Croeso

Cynheli'r y gweithdy hwn bob yn ail mis ac mae'n ofynnol mynychu . Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i chi i’r Brifysgol yn ogystal â gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â materion cyflogaeth, megis iechyd a diogelwch a’ch amodau gwasanaeth.

Dyddiadau Rhaglen Groeso 2019:-

2019

  • 02/10/2019 8:45 – 14:00
  • 04/12/2019 8:45 – 14:00 
  • 05/02/2020 8:45 – 14:00
  • 04/03/2020 8:45 – 14:00
  • 01/07/2020 8:45 – 14:00

I gael mwy o wybodaeth am y Rhaglen Gynefino, cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk

Y Rhaglen Gynefino Lleol Coleg / Ysgol / Adran

Bydd eich cynefino’n digwydd ar lefel Coleg / Ysgol / Adrannol hefyd. Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynglŷn â’r cynefino lleol. Byddwn yn danfon rhestr wiro atoch i'w gwblhau gyda'ch rheolwr llinell.

Cynefino Ymchwilwyr

Mae'r sesiwn gynefino hon yn rhoi trosolwg o sut mae'r Swyddfa Ymchwil a Menter yn darparu gwasanaeth ymatebol a rhagweithiol i academyddion ac ymchwilwyr, yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd am nawdd, cymorth a chyngor ynglŷn â cheisiadau am nawdd, rheoli cyllid y portffolio grantiau, arweiniad ar y REF a’r Effaith, trosglwyddo technoleg, gweithio gyda busnesau, cymorth ynglŷn ag eiddo deallusol a chontractau, prif brojectau a chyfleoedd cydweithredol. Yn ogystal, bydd staff yr Ysgol Ddoethurol ac Adnoddau Dynol sy’n ymwneud â Datblygu a Chefnogi Ymchwilwyr yn cyflwyno gwybodaeth am hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol sydd ar gael.

Cynefino Ymchwilwyr nesaf ar 30 Ebrill 2019 (12-1: 30pm), manylion i'w dilyn.