Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Gynefino

Rhaglen Croeso

Cynheli'r y gweithdy hwn bob yn ail mis ac mae'n ofynnol mynychu . Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i chi i’r Brifysgol yn ogystal â gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â materion cyflogaeth, megis iechyd a diogelwch a’ch amodau gwasanaeth.

Dyddiadau Rhaglen Groeso 2019/20:-

  • 02/10/2019 8:45 – 14:00
  • 04/12/2019 8:45 – 14:00 
  • 05/02/2020 8:45 – 14:00
  • 06/05/2020 8:45 - 14:00
  • 01/07/2020 8:45 – 14:00

I gael mwy o wybodaeth am y Rhaglen Gynefino, cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk

Y Rhaglen Gynefino Lleol Coleg / Ysgol / Adran

Bydd eich cynefino’n digwydd ar lefel Coleg / Ysgol ac Adrannol hefyd. Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynglŷn â’r cynefino lleol.

Cynefino Ymchwilwyr

Mae'r sesiwn gynefino hon yn rhoi trosolwg o sut mae'r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn darparu gwasanaeth ymatebol a rhagweithiol i academyddion ac ymchwilwyr, yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd am nawdd, cymorth a chyngor ynglŷn â cheisiadau am nawdd, rheoli cyllid y portffolio grantiau, arweiniad ar y REF a’r Effaith, trosglwyddo technoleg, gweithio gyda busnesau, cymorth ynglŷn ag eiddo deallusol a chontractau, prif brojectau a chyfleoedd cydweithredol. Yn ogystal, bydd staff yr Ysgol Ddoethurol ac Adnoddau Dynol sy’n ymwneud â Datblygu a Chefnogi Ymchwilwyr yn cyflwyno gwybodaeth am hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol sydd ar gael.

Cynefino Ymchwilwyr nesaf ar 22 Ebrill 2020 (12-2pm), lleoliad TBC, manylion i'w dilyn.