Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dysgu Cymraeg

Os ydych eisiau dysgu neu wella’ch Cymraeg mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o gyfleoedd i staff.

Nodir isod yr opsiynau sydd ar gael. Am wybodaeth bellach neu i drafod eich anghenion penodol, cysylltwch a’r Tiwtor Cymraeg i Staff, Jenny Pye: j.pye@bangor.ac.uk

Mae’r cyrsiau Cymraeg canlynol ar gael i holl staff Prifysgol Bangor:

Cyrsiau Cymraeg i staff 2019-2020

Cymraeg Gwaith - cyrsiau 5 diwrnod Nant Gwrtheyrn

Rhaglen Nant Gwrtheyrn

Dim gwybodaeth o’r Gymraeg ac eisiau deall mwy am yr iaith a’r diwylliant – Safle Datblygu Staff
http://www.bbc.co.uk/wales/livinginwales/sites/aboutwales/

Eisiau dysgu Cymraeg tu allan i’r gwaith
http://www.bangor.ac.uk/cio/cyrsiau.php.cy

Angen dysgu a datblygu fy sgiliau Cymraeg ar gyfer fy ngwaith
www.bangor.ac.uk/humanresources/staffdevelopment/welsh.php.cy

Dwi’n siarad Cymraeg ond eisiau gwella fy ngramadeg a therminoleg gwaith
www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cyrsiau_staff.php.cy

Rwyf angen cwrs ar-lein
https://www.bangor.ac.uk/cio/dl.php.cy

Rwyf angen ychydig o gymorth ar-lein i’m hatgoffa o ramadeg a therminoleg y gweithle
www.bangor.ac.uk/cymorthcymraeg/cyfrifiadur.php.cy