Cymhelliant a Mentora ym Mhrifysgol Bangor

Mae dau opsiwn ar gael i staff sy’n awyddus cael mynediad at wasanaeth cymhelliant neu fentora yn Y Brifsygol. Gweler isod am fanylion pellach. Yn ystod 2018 bydd y cynnig hwn yn cael ei ymestyn i gynnwys Cynllun Cysgodi a Cynllun Mentora Uwch Academyddion.

Os hoffech chi drafod ymhellach unrhyw elfen o Gymhelliant neu Fentora yn Y Brifsygol yna cysylltwch a Mari Ellis Roberts, Cyd-gysylltydd y Fframwaith Cymhelliant a Mentora:
mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk Ext. 3867