Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar Amser Cinio

Mae’r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn parhau i gynnal sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar amser cinio i staff Prifysgol Bangor. Cyfle yn ystod y dydd i ddefnyddio’ch meddwl mewn ffordd wahanol!

Cynhelir y sesiynau o 1:10–1:40pm bob dydd Mercher yn ystafell 230 yn Adeilad Brigantia ac fe’u harweinir gan athro ymwybyddiaeth ofalgar o’r brifysgol. Maent yn briodol ar gyfer myfyrdodwyr dechreuol a phrofiadol. Mae croeso i bawb ohonoch a gellwch ddod yn rheolaidd neu’n achlysurol fel y dymunwch.

Yn gyffredinol, ceir ymarfer 20 munud dan arweiniad gyda cyfle byr i drafod a holi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Rebecca Crane r.crane@bangor.ac.uk