Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleoedd Dysgu Ar-Lein

Gweler isod linciau i'r hyfforddiant sydd ar gael arlein ar hyn o bryd, gelli'r cael mynediad i'r rhain i gyd o bell. 

Noder - ar hyn o bryd mae pob aelod newydd o staff yn dilyn trefn gynefino arlein pan yn ymuno gyda'r Brifysgol a byddant yn cael linc i'r safle gyda'r llythyr penodiad. Os hoffech chi fanylion pellach neu fynediad i'r wybodaeth plis ebostiwch Anna Jones ar anna.jones@bangor.ac.uk.

Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Mae'n HANFODOL bod pob aelod staff yn Y Brifsygol, gyda mynediad gyfrifiadurol, yn cwblhau'r hyfforddiant hwn ac mae modd gael mynediad ato drwy blackboard YMA

Hyfforddiant Rhagfarn Diarwybod - Cyflwynwyd y modiwl newydd hwn yn Ebrill 2020 ac mae'n HANFODOL bod staff sydd gyda mynediad gyfrifiadurol yn ei gwblhau. Mae'n adeiladu ar yr hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn archwilio yn benodol y syniad o ragfarn diarwybod; rhagfarn naturiol yw hwn sy'n effeithio arnom i gyd a gall cael effaith negyddol os nad yn cael ei reoli yn effeithiol. Mae'r hyfforddiant hwn ar gael ar Microsoft Sway YMA.

Rheoli Straen a Lles yn Bositif - Mae'r modiwl hunan-ddysgedig hwn yn cyflwyno ystyriaethau allweddol mewn perthynas a rheoli Straen a Lles. Mae'r modiwl ar ffurf cyflwyniad Microsoft Sway ac ar gael YMA. Gall staff sydd wedi cwblhau hwn fod a diddordeb mynychu gweithdy ar gael ar galendr hyfforddi y TIm Datblygu Staff, yn rhoi cyfle i archwilio'r pwnc gyda staff eraill. 

Cefnogaeth Lles RCS - Sefydliad di enw yw RCS Cymru yn cynnig cefnogaeth Lles i sefyliadau ar draws Gogledd Cymru. Mae adnoddau arlein a webinarau ar gael am ddim i staff Prifysgol Bangor YMA

Hyfforddiant Gofal Cwsmer - Dyma adnodd ddysgu ar gael drwy Mocrosoft Sway y mae modd i chi weithio drwyddo ar eich liwt eich hun. Ceir hyd iddo YMA. Mae'r Tîm Datblygu Staff yn hapus i gynnig hyfforddiant gofal cwsmer i grwpiau o staff ar draws y campws. Cysylltwch os hoffech chi drafod ymhellach. 

Ymateb i Ddatganiadau o Drais Rhywiol - wedi ei ddatblygu gan wasanaethau myfyrwyr, mae'r modiwl arlein hwn yn rhoi mewnwelediad i reoli ddatganiadau o drais rhywiol o fewn cymuned Y Brifysgol. Ceir hyd i'r hyfforddiant ar Microsoft Sway YMA

RhDDC (Diogelu Data) - ceir fideo yn rhoi trosolwg or ystyriaethau wrth storio a prosesu gwybodaeth yn ddiogel ar blackboard YMA

Hyfforddiant Prevent - ceir hyfforddiant arlein sy'n addas i holl staff drwy blackboard YMA, wedi ei ddatblygu gan Tîm Cydymffurfio Y Brifysgol mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru. Mae'n rhoi trosolwg or Ddeddf Diogelwch a Therfysgaeth Sirol 2015, yn cynnwys sut i adnabod bregusrwydd mewn eraill a pwy i gysylltu gyda pryderon. Mae'r modiwl eddysgu hwn yn addas i staff weinyddol, uwch diwtoriaid a thiwtoriaid yn ogystal a staff derbynfeydd a rheng flaen. 

Hyfforddiant Arlein i Reolwyr - Mae ACAS yn cynnig mynediad am ddim i fodiwlau arlein ar gyfer rheiny sydd a chyfrifoldebau rheoli pobl. Gelli'r cael mynediad atynt YMA