Cyfleoedd yn ôl math

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu i’r staff. Cliciwch ar y math o gyfle datblygu staff o’r rhestr isod:

 

Unrhyw Syniadau?

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglyn â;’r math o hyfforddiant i staff hoffech i’r Brifysgol eu darparu cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk