Ein staff

Dirprwy Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol (Datblygiad)

Nia Gwynn Meacher

Tel: 01248 38 2647

n.g.meacher@bangor.ac.uk

Swyddog Hyfforddi a Datblygu

Mari Ellis Roberts

Tel:01248 38 3867

mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk

Tiwtor Cymraeg i Staff

Jenny Pye

Tel: 01248 38 2847

j.pye@bangor.ac.uk

Ysgrifenyddes Datblygu Staff

Lindsey Graham

Tel: 01248 38 8414

l.j.graham@bangor.ac.uk