Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Monitro Ar-Lein i Adolygwyr

Mae Polisi Cynllun Adolygu Perfformiad y Brifysgol yn nodi bod Polisi Cydraddoldeb y Brifysgol yn sail iddo, ac i’r perwyl hwnnw, disgwylir i bob aelod staff gymryd rhan yn y broses bob blwyddyn. Mae hyn yn sicrhau bod cyfle i bob aelod staff drafod eu swydd, disgwyliadau a datblygiad.

Er mwyn sicrhau bod staff wedi cael eu hadolygu, mae’r Brifysgol yn gofyn i adolygwyr lenwi'r ffurflen ar-lein ar ôl iddynt gwblhau’r Adolygiadau Perfformiad. Cewch gyswllt i’r ffurflen isod. Os cewch unrhyw drafferthion, e-bostiwch hyfforddi@bangor.ac.uk

Adolygiad Datblygu Perfformiad Ar-Lein Dangosfwrdd