Cynllun Adolygu Datblygu Perfformiad

Mae’r ddogfen yma yn amlinellu polisi y Brifysgol.

Staff Proffesiynol a Chefnogol

Dogfen Pwrpas
Mae’r ddogfen yma yn cynnig arweiniad pellach ynglyn â’r cynllun.
Dylid danfon Adran A i’r adolygwr 5 diwrnod cyn y cyfarfod adolgyu a dylai Adran B gael ei gwblhau gan yr adolygwr o fewn pythefnos. Dylai’r adolygwr a’r unigolyn a adolygir gytnuo ag arwyddo cynnwys y ffurflen.
Mae’r ddogfen yma yn amlinellu cylch y cynllun datblygu perfformiad.

Staff Academaidd

Dogfen Pwrpas
Dylid danfon Adran A, B a Ci’r adolygwr 5 diwrnod cyn y cyfarfod adolgyu a dylai Adran D gael ei gwblhau gan yr adolygwr o fewn pythefnos wedi’r adolygaid. Dylai’r adolygwr a’r unigolyn a adolygir gytnuo ag arwyddo cynnwys y ffurflen.