Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amcanion Strategol Y Brifysgol

Mae cynllun Adolygu Datblygu Perfformiad y Brifysgol wedi'i seilio ar y gred bod gan bob aelod staff ddealltwriaeth glir o’r hyn y mae’r Brifysgol yn ei ddisgwyl oddi wrthynt, ynghyd â chyfle i drafod eu cyfraniad tuag at wireddu amcanion y Brifysgol a'u cyfraniad at hynny. 

I'r perwyl hwn, mae'n ofynnol i adolygwyr edrych ar strategaeth y Brifysgol yn yr Adolygiad Perfformiad i dynnu sylw at gyfraniad yr aelod staff at gyflawni amcanion cyffredinol y Brifysgol.

Argymhellir felly bod adolygwyr, a'r rhai sy'n cael eu hadolygu, yn edrych ar y strategaeth cyn y cyfarfod Adolygu Perfformiad.

Cynllun Strategol 2015-2020 - Adeiladu ar Lwyddiant