Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a’r Concordat

Mae’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr yn gytundeb rhwng cyllidwyr ymchwil a Phrifysgolion y DU sy'n nodi disgwyliadau a chyfrifoldebau ymchwilwyr, eu rheolwyr, eu cyflogwyr a chyllidwyr mewn perthynas ag egwyddorion datblygiad gyrfa ymchwilwyr.

Sefydlwyd y Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr a’r Grŵp Concordat yn 2015 er mwyn helpu i weithredu ac ymgorffori egwyddorion y Concordat. Mae'r grŵp yn dwyn staff cefnogi allweddol a chynrychiolwyr academaidd ynghyd o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’r grŵp yn cwrdd yn chwarterol ac mae’n adrodd yn uniongyrchol i Grŵp Tasg Strategaeth Ymchwil y Brifysgol a Grŵp Tasg yr Adnoddau Dynol o dan ei Gylch Gorchwyl. Rhennir cofnodion y cyfarfodydd hefyd â Phwyllgor Ymchwil y Colegau.