Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Mae cefnogi a datblygu ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn un o flaenoriaethau allweddol y Grŵp Concordat a Datblygu Ymchwilwyr. Mae nifer o ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa o wahanol Ysgolion a Cholegau yn eistedd ar y grŵp ac maent yn chwarae rhan weithredol wrth bennu agenda’r grŵp.

Mae’r Ysgol Ddoethurol yn rhoi hyfforddiant a datblygiad gyrfa i fyfyrwyr PhD.