Dr Emma Wiik

Emma Wiik

Rwy’n ôl-ddoethur ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol. Rwyf wedi cynnal nifer o gontractau tymor byr ers ennill PhD yn 2012 ac nid wyf wedi gallu cystadlu am swyddi parhaol hyd yma – mae hyn yn rhannol oherwydd fy mhenderfyniadau fy hun (mae’r contractau tymor byr wedi bod yn fwy diddorol na’r rhai tymor hir a fu ar gael) ond yn rhannol oherwydd y system (y farchnad swyddi, dynameg pŵer, strwythurau contractau). Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn strwythurau academaidd a sut maent yn newid gydag amser. Ymunais â’r RDCG er mwyn deall y materion hyn yn well, i ymchwilio i weld pa ddatrysiadau sy’n ymarferol a pha rai sydd ddim – ac i gynnig fy nealltwriaeth a ’mhrofiad fy hun o weithio ar nifer o gontractau tymor penodol.

Dr Emma Wiik
Swyddog Ymchwil
Ysgol Gwyddorau Naturiol
E-bost: e.wiik@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388425