Gwilym Siôn ap Gruffudd

Gwilym Siôn ap Gruffudd

Mae Gwilym Siôn yn gymrawd ymchwil ac yn ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg a Gwyddorau Dynol. Mae wedi bod yn rhan o nifer o astudiaethau ymchwil amrywiol cyn ac ers ymuno â Phrifysgol Bangor yn 2007. Roedd yn ffodus i sicrhau secondiad Uwch Swyddog Ymchwil gyda Llywodraeth Cymru (cangen Addysg Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddol) yn 2017–18. Mae Gwilym Siôn yn rhan o’r tîm sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor sy’n arwain ar gontract Ymchwil Datblygu Dysgu Proffesiynol a Dylunio gyda Llywodraeth Cymru sy’n ganolog i’r diwygiad Cwricwlwm yng Nghymru a gynigir gan Gwricwlwm Newydd Cymru 2022 a fydd yn cael ei ddysgu ym mhob ysgol i ddisgyblion blwyddyn 7 o fis Medi 2022 ymlaen ac yna i bob disgybl flwyddyn ar ôl blwyddyn nes ei fod yn cynnwys Blwyddyn 11 erbyn 2026.

Cafodd ymchwil Gwilym Siôn a ymchwiliodd i ffactorau sy’n effeithio ar dlodi a chyrhaeddiad addysgol ac arwahanrwydd gwledig yng Nghymru a gomisiynwyd gan Gonsortia Addysg Ranbarthol effaith bolisi sylweddol a chynyddodd lefelau cyllido (£90 miliwn) i ysgolion fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.

“Fel ymchwilydd gyrfa gynnar rwy’n hapus iawn i fod yn rhan o’r RDCG gan ei fod yn rhoi cyfle i mi leisio fy marn a chynrychioli’r rhai sydd, fel fi fy hun, yn gweithio’n rhan-amser a gyda gwahanol fathau o gontractau yn y brifysgol.”

Gwilym Siôn ap Gruffudd
Darlithydd/Cymrawd Ymchwil
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
E-bost: g.s.apgruffudd@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 383074