Dr Hayley Roberts

Dr Hayley Roberts

Rwy’n Ddarlithydd mewn Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus (D&Y), wedi bod yn ddarlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol pan gychwynnais ym Medi 2013. Rwyf hefyd yn Gomisiynydd i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Cyfraith y môr ydi fy maes ymchwil yn bennaf, yn enwedig gwarchod treftadaeth ddiwylliannol danddwr (yn cynnwys materion newid hinsawdd) a datrys anghydfod. Fy narlithyddiaeth gyntaf ydi hwn, wedi i mi gwblhau fy PhD ym Mangor yn 2012. 

 

Mae wedi bod yn sialens i mi gydbwyso ymchwil gyda dysgu a dyletswyddau gweinyddol/arall, ar ben bod yn rhiant/bywyd teulu, ac rwy’n gwybod fod hyn yn ymdrech i lawer o staff eraill hefyd. Roeddwn yn teimlo fyddai ymuno a’r RDCG yn rhoi’r gallu i mi amlygu a chanfod materion pwysig i ddarlithwyr ‘ECR’ a gweithio ar flaenoriaethu’r rhain ar lefel sefydliadol. 

Dr Hayley Roberts
Darlithydd
Ysgol y Gyfraith Bangor
E-bost: hayley.roberts@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388884