Datblygu Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn gwbl ymrwymedig i’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr ac felly i ddatblygu ei staff ymchwil ar bob lefel gyrfa. Mae darpariaeth cefnogaeth yn ganolog a hyfforddiant ymchwilwyr yn cael ei oruchwylio gan y Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr a’r Grŵp Concordat ac yn cael ei ddarparu gan nifer o adrannau allweddol. Mae’r ddarpariaeth yn cyd-fynd â’r Fframwaith Vitae ar Ddatblygu Ymchwilwyr.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am y meysydd sy’n berthnasol i’ch Datblygiad proffesiynol.

Cysylltiadau Mewnol

Enw Swydd Maes 01248 38
Alison Wiggett Rheolwr Athena SWAN a’r Concordat Ymchwil Staff Ymchwil 8376
Nia Gwynn Meacher Dirprwy Cyfarwyddwr AD (Datblygu) Staff Ymchwil 8414
Penny Dowdney Rheolwr Ysgol Ddoethurol Myfyrwyr a Staff Ymchwil 2266
John Turner Deon Ymchwil Ôl-Radd Myfyrwyr Ymchwil 2881
Fay Short Cyfarwyddwr TystÔlRaddAU, CELT, CELT Staff Ymchwil 8287
Rosanna Robinson Cyfarwyddwr Rhaglen TystÔlRaddAU / Arweinydd Datblygu Dysgu ac Addysgu, CELT Staff Ymchwil 3696