Datblygu Ymchwilwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff ar bob cam o’u gyrfa ymchwil a bwriad y wefan hon yw rhoi trosolwg a gwybodaeth i staff ymchwil ynglŷn â’r holl gymorth perthnasol sydd ar gael gan y Brifysgol a dolenni allanol defnyddiol.

Mae’r Cynghorau Ymchwil a chyrff cyllido eraill hefyd wrthi’n hyrwyddo hyfforddiant mewn medrau trosglwyddadwy mewn Prifysgolion, ac mae rhaglen y Brifysgol wedi’i chynllunio fel ei bod yn cydymffurfio â’r gofynion hyn.

Gweler isod gwybodaeth am gyrsiau a rhaglenni’r mae’r Brifysgol yn cynnig i staff ag arweinwyr ymchwil yn ogystal â dolenni defnyddiol sy’n berthnasol i’ch datblygiad gyrfaol a proffesiynol fel ymchwilydd ym Mangor.

RHAGLEN A DIGWYDDIADAU DATBLYGU YMCHWILWYR

Eich Datblygiad

Eich Gyrfa

Sut mae’r Brifysgol yn eich Cefnogi

Prifysgol Bangor a’r Concordat ar gyfer Ymchwilwyr – mae’r tudalen yma yn rhoi gwybodaeth am Gynllun Gweithredu Concordat y Brifysgol ag ymgynghori efo ymchwilwyr yn y maes yma

Gwybodaeth ar Gyfer Arweinwyr Ymchwil

Dolenni a Chysylltiadau Defnyddiol

Cysylltiadau Mewnol

ENW SWYDD MAES EBOST FFON
Alison Wiggett Athena SWAN & Rheolwr Concordat Ymchwil Staff Ymchwil Click here to send an email 8376
Nia Gwynn Meacher Dirprwy Cyfarwyddwr AD (Datblygu) Staff Ymchwil
Click here to send an email
8414
Penny Dowdney Rheolwr Ysgol Ddoethurol Myfyrwyr a Staff Ymchwil
Click here to send an email
2266
John Turner Deon Ymchwil Ol-Radd Myfyrwyr Ymchwil
Click here to send an email
2881
Fay Short Cyfarwyddwr TystOIRaddAU, CELT Staff Ymchwil Click here to send an email 8287
Rosanna Robinson Cyfarwyddwr Rhaglen TystOIRaddAU / Arweinydd Datblygu Dysgu ac Addysgu, CELT Staff Ymchwil Click here to send an email 3696

Polisïau Ewropeaidd a’r DU i Gefnogi Ymchwilwyr