Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cynefino Ymchwilwyr

Cynhelir sesiwn Cynefino i Ymchwilwyr ar ddydd Mercher 22ain Ebrill 2020, 12:00–2:00yp (Cledwyn 3).

Mae’r sesiwn gynefino hon yn rhoi trosolwg o sut mae’r Swyddfa Ymchwil a Menter yn darparu gwasanaeth ymatebol a rhagweithiol i academyddion ac ymchwilwyr, yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd am nawdd, cymorth a chyngor ynglŷn â cheisiadau am nawdd, rheoli cyllid y portffolio grantiau, arweiniad ar y REF a’r Effaith, trosglwyddo technoleg, gweithio gyda busnesau, cymorth ynglŷn ag eiddo deallusol a chontractau, prif brojectau a chyfleoedd cydweithredol. Yn ogystal, bydd staff yr Ysgol Ddoethurol ac Adnoddau Dynol sy’n ymwneud â Datblygu a Chefnogi Ymchwilwyr yn cyflwyno gwybodaeth am hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol sydd ar gael.