Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Arweinyddiaeth Ymchwil

Rhaglen Arweinyddiaeth Ymchwil 2019/20

Mae'r brifysgol yn cyflwyno Rhaglen Arweinyddiaeth Ymchwil i gefnogi ymchwil ym Mangor trwy wella gallu arweinwyr ymchwil a sicrhau bod ganddynt y sgiliau, y gallu a'r hyder i arwain a rheoli ymchwilwyr yn effeithiol. Bwriedir y rhaglen ar gyfer rheolwyr ymchwil a phrif ymchwilwyr sydd eisoes â chyfrifoldebau arweinyddiaeth yn ogystal ag ymchwilwyr sy'n dymuno symud ymlaen i swyddogaethau arwain yn y brifysgol. Datblygwyd y rhaglen yn fewnol gydag uwch arweinwyr ymchwil yn y brifysgol.

Newydd i Arweinyddiaeth

Mae’r brifysgol yn disgwyl i chi, fel rheolwr ymchwil ym Mangor, fod yn ymwybodol o bolisïau a phrosesau allweddol i gefnogi staff yn y brifysgol.

  • Canllaw byr i bolisïau allweddol y dylech chi a'ch staff fod yn ymwybodol ohonynt i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.
  • Adolygu Datblygiad Perfformiad
    Dylai’r holl staff gael eu hadolygu'n flynyddol a rhaid i reolwyr fynd ar gwrs Adolygu Datblygiad Perfformiad.
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
    Rhaid i’r holl staff ddilyn y rhaglen hyfforddi ar-lein berthnasol, a rhaid i reolwyr fynd ar y cwrs Cydraddoldeb i Reolwyr.