Dr Marta Eichsteller

Marta Eichsteller

Rwy’n teimlo, oherwydd y profiad o ymchwil a gefais ar ddechrau fy ngyrfa’n gweithio ar nifer o brojectau ymchwil ynghyd â’r berthynas gymhleth sydd rhwng fy ngyrfa ymchwil a Darlithyddiaeth T&S, y medraf gynnig safbwynt gwerthfawr i’r RDCG. Bydd bod yn rhan o’r RDCG yn caniatáu imi godi’r materion a’r heriau sy’n wynebu ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, gan gynnwys cefndir rhyngwladol yng nghyd-destun Brexit yn ogystal â materion sy’n ymwneud â rhywedd, gan gynnwys her bod yn rhiant a dilyn gyrfa academaidd.

Dr Marta Eichsteller
Darlithydd / Swyddog Ymchwil
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
E-bost: m.j.eichsteller@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388783