Dr Simon Willcock

Simon Willcock

Ymunais â Bangor fis Ionawr 2017, a dyma oedd fy narlithyddiaeth gyntaf (ar ôl cwblhau’r PhD yn 2012). Cefais lwyddiant yn ddiweddar gyda Chynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig (UKRC), a llwyddais i hurio dau fyfyriwr ôl-ddoethurol. Yn sgil y llwyddiant hwnnw cefais fy nyrchafu’n Uwch Ddarlithydd yn haf 2018. Ni fuaswn mor llwyddiannus ag y bûm i heb y cymorth, y gefnogaeth a’r arweiniad helaeth a gefais gan staff Prifysgol Bangor ac ymunais ag RDCG y Brifysgol i helpu staff ECR eraill gael yr un gefnogaeth ag a gefais innau.

Dr Simon Willcock
Uwch Ddarlithydd
Ysgol Gwyddorau Naturiol
E-bost: s.willcock@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 382288