Rhoi Adborth mewn Sefyllfaoedd Anodd

Mae rhoi adborth, yn enwedig adborth negyddol, yn gallu bod yn hynod anodd. Mae rhelowyr yn aml yn poeni y bydd staff yn ymateb i’r adborth drwy:

 • Anghytuno
 • Gynhyrfu
 • Ymddangos yn ddidaro
 • Fod yn flin
 • Wadu

Gall fod yna nifer o resymau pam y maent yn ymateb fel hyn. Er enghraifft, efallai bod yr unigolyn yn teimlo:

 • Dan fygythiad
 • Dan bwysau
 • Yn ddi-hyder
 • Yn amharod i newid.

Sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd

 • Penderfynwch faint o adborth mae’r unigolyn yn gallu ei dderbyn.
 • Paratowch yn drylwyr ar gyfer y cyfarfod a rhowch enghreifftiau pendant.
 • Cofiwch fod yna bethau nad ydych chi’n ymwybodol ohonynt neu eich bod yn gweld yr hyn yr ydych yn ddymuno ei weld: byddwch yn barod i wrando ar yr unigolyn.
 • Peidiwch â chynhyrfu: bydd hi’n anodd iawn i chi arwain a helpu’r unigolyn ddatblygu heb yn gyntaf gael gwared ag unrhyw densiwn sydd i'w deimlo.