Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dirprwyo

Pam nad yw rheolwyr yn dirprwyo?

Manteision dirprwyo.

Pam nad yw rheolwyr yn dirprwyo?

  • Mae dirprwyo yn golygu cymryd risg ac mae hyn yn arwain at ofn colli rheolaeth.
  • Efallai na fydd y person arall yn gwneud y dasg yn yr un modd â chi. Unigolion ydym i gyd ac mae gennym i gyd ein ffyrdd ein hunain o gyrraedd y nôd.
  • Os ydych chi’n cael trafferth dirprwyo gwaith, efallai eich bod yn cyfyngu eich hun drwy feddwl pethau fel:

"Dim ond fi all wneud y gwaith yma’n iawn".
"Mae’n rhaid i mi gymryd cyfrifoldeb dros bopeth sydd angen ei wneud".
"Mi wna i’r gwaith yn gynt ac yn well".
"Dim ond drwy wneud y gwaith fy hun y caiff y gwaith ei wneud yn iawn".

Manteision dirprwyo

  • Llai o bwysau gwaith yn y tymor hir gan fod llai o ymwneud â manylion. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi wneud mwy o ymdrech ar ddechrau’r cyfnod dirprwyo.
  • Mwy o amser i ganolbwyntio ar y darlun ehangach.
  • Staff brwdfrydig – un o’r pethau sy’n achosi rhwystredigaeth i aelodau staff yw diffyg cael eu hymestyn mewn swydd – h.y. dim digon i’w wneud a dim digon o sialens. Os nad yw pobl yn cael eu hannog i gymryd mwy o gyfrifoldeb, ni fyddant yn datblygu nac yn cael boddhad.
  • Mwy o ffydd
  • Gwell perfformiad gan bawb gan fod pobl yn cael eu hyfforddi ac yn medru cymryd mwy o gyfrifoldeb.