Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canllawiau Defnyddiol i Reolwyr

Mae’r tudalen yma yn cynnwys canllawiau defnyddiol ar brif sgiliau rheoli, safleoedd gwe a llyfrau ddefnyddiol.

Canllawiau Defnyddiol

  • Rhoi Adborth Effeithiol – Mae’r canllawiau hyn yn rhoi awgrymiadau ar sut i roi adborth ar dasgau ac ar ymddygiad a sut i ddelio â sefyllfaoedd pan mae rhoi adborth yn anodd.
  • Cynllunio Datblygiad Personol i chwi a’ch Tim – Mae’r canllawiau yma yn cynnig cyngor ymarferol ar gyfer datblygiad personol yn y gwaith
  • Rheoli Eich Amser – Yma fe gewch amlinelliad o pam bod rheoli amser yn bwysig ac awgyrmiadau ar sut i reoli amser ar gyfer rheolwyr prysur.
  • Dirprwyo – Mae’r canllawiau hyn yn cynnig awgrymiadau ar sut i ddirprwyo’n effeithiol.
  • Rheoli Cyfarfodydd – Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu pwysigrwydd paratoi’n effeithiol ar gyfer cyfarfod, yr agenda a’r cofnodion yn ogystal â sut mae bod yn gadeirydd effeithiol ac aelod effeithiol o gyfarfod.

Safleoedd Gwe Ddefnyddiol