Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datblygu a Chymorth i Reolwyr

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth, yn ogystal ag amryw o ganllawiau i gefnogi staff yn eu swyddogaethau fel rheolwyr yn y Brifysgol.

Mae datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol yn hanfodol i’r Brifysgol allu sicrhau bod gan ei harweinwyr a’i rheolwyr y sgiliau a’r hyder angenrheidiol i reoli’n effeithiol. Mae rheolaeth effeithiol yn helpu’r Brifysgol wireddu ei hamcanion ac mae hefyd yn fodd o sicrhau bod y staff yn gallu cyfrannu mewn amgylchedd cadarnhaol lle cant eu trin yn gyson deg.

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd datblygu ar amrywiol lefelau i arweinwyr a rheolwyr. Nod y rhaglenni a’r gweithdai hyn yw gosod sail ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol.