Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheolwyr Newydd

Diweddariad i Reolwyr ym Mangor

Diwrnod cynefino yw hwn i staff y mae angen iddynt reoli eraill yn eu gwaith. Mae’n fuddiol i bawb y mae rheoli’n newydd iddynt, ond gall fod yn ddiwrnod gloywi buddiol hefyd i rai sydd â rhywfaint o brofiad rheoli ym Mangor. Nod y diwrnod yw rhoi gwybodaeth i reolwyr a fydd yn ddefnyddiol iddynt yn eu gwaith, megis Blaenoriaethau, Polisïau a Dulliau Gweithredu Strategol y Brifysgol.

Cynhelir y sesiynnau hyn ar wahanol adegau or flwyddyn, cysylltwch a hyfforddi@bangor.ac.uk am wybodaeth pellach.

Trosolwg y Sesiwn

Sesiwn hanner diwrnod i reolwyr yw hwn er mwyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth am ddatblygiadau yn Y Brifysgol â’r nôd yw rhoi gwybodaeth i reolwyr megis Polisïau a Gweithdrefnau Strategol y Brifysgol. Bydd yn ddefnyddiol i staff sydd â chyfrifoldeb rheoli ond yn enwedig I’r rheiny sydd yn newydd i’r rôl rheoli.

Manteision Mynychu

Ar ddiwedd y sesiwn bydd gan staff:

  • Ddealltwriaeth glir o'u swyddogaeth a'u cyfrifoldebau fel rheolwr ym Mangor
  • Byddant wedi edrych ar rai o bolisïau a gweithdrefnau allweddol y Brifysgol a deall eu perthnasedd iddynt hwy fel rheolwyr.
  • Byddant wedi nodi'r ffynonellau cefnogaeth perthnasol sydd ar gael iddynt.