Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datblygu Arweinyddiaeth ac Rheolaeth

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd datblygu ar amryw o lefelau i arweinwyr a rheolwyr. Nod y rhaglenni a’r gweithdai hyn yw gosod sail ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol yn y Brifysgol.

Mae gan y Brifysgol nifer o raglenni i gefnogi ei harweinwyr a’i rheolwyr.

Rhaglen Sgiliau Goruchwylio Effeithiol


Bydd y rhaglen hon sydd mewn pedair rhan yn dechrau gyda chyflwyniad i’r rhai sy’n newydd i’r gwaith o oruchwylio neu’r rhai sydd eisoes â phrofiad o oruchwylio, ond a fyddent yn elwa ar gwrs gloywi/ychydig o gefnogaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig amrywiaeth o sesiynau seiliedig ar theori a rhai ymarferol gyda’r nod o ddatblygu hyder ac effeithiolrwydd mewn ystod o sgiliau goruchwylio allweddol.

Cewch gyfle hefyd i archwilio ‘Myers Briggs Preference Type’. Mae hwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy amdanoch eich hun a sut mae eich dull o feddwl a chyfathrebu yn effeithio ar bobl eraill.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â hyfforddi@bangor.ac.uk

 

Arweinyddiaeth a Datblygiad gyda’r Ganolfan Rheolaeth a’r Ysgol Dysgu Gydol Oes

Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefyd yn cynnal rhaglenni i reolwyr, am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Rheolaeth.