Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dolenni a Darparwyr Sefydliadau Datblygu Allanol

Mae’r sefydliadau allanol yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i reolwyr:

The Leadership Foundation – Mae’r Leadership Foundation yn darparu cefnogaeth a chyngor i’r sector ar arweinyddiaeth, trefn lywodraethol a rheolaeth. Mae’r Brifysgol yn aelod o’r Leadership Foundation a hwylusir rhaglen arweinyddiaeth strategol y Brifysgol gan y Leadership Foundation.

Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru – Mae Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai ym maes rheolaeth.

Y Rhaglen Erasmus – Cynllun wedi ei ariannu gan y Cyngor Prydeinig yw’r rhaglen Erasmus, sydd wedi ei lunio i gefnogi a gwella cydweithredu rhwng sefydliadau addysg uwch yn Ewrop. Gall rheolwyr ddefnyddio’r rhaglen hon i edrych ar arweinyddiaeth a rheolaeth mewn gwledydd eraill yn Ewrop er mwyn gwella eu dealltwriaeth a gweithredu syniadau arloesol yn eu sefydliadau eu hunain. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Association of University Administrators – sefydliad a arweinir gan ei aelodau yw’r AUA i bobl sy’n gweithio ym maes addysg uwch.

Lincs eraill efallai fyddai o ddefnydd ydy:

Sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r Llywodraeth

Cyrff Cynrychioliadol

Rheolaeth Addysg Uwch

Ymchwil

Dysgu ac Addysgu