Adborth yn Ymwneud â Chwblhau Tasgau

Enghraifft o Adborth Gwael

Rhelowr: Rydw i braidd yn boenus ynglŷn â’r ffordd rwyt ti wedi bod yn gweithio’n ddiweddar. Dwyt ti ddim yn dangos llawer o ymroddiad nag egni. Mae’n rhaid i ti fwrw iddi neu fydd yr adran ddim yn cyrraedd ei thargedau’r mis yma ac mi fyddwn ni’n dioddef yn y pen draw.

Beth sydd o’i le ar yr adborth yma?

  • Rhy amwys – beth ydy ystyr ‘ymroddiad’ ac ‘egni’. At ba ymddygiad mae’r rheolwr yn cyfeirio ato'n benodol?
  • Does dim sôn am agweddau positif.
  • Does dim awgrym ar sut i wella.
  • Does dim awgrym erbyn pryd y bydd y rheolwr yn disgwyl gweld gwelliant.

Enghraifft o Adborth Da

Rheolwr: Mi fuaswn i’n hoffi trafod y ddau adroddiad diwethaf i ti eu rhoi i mi. Mi wnest ti bwynitau da yn y ddau adroddiad, ond roedd y ddau wedi eu cyflwyno'n hwyr a doedden nhw ddim yn sôn am yr holl bywntiau wnaethon ni eu trafod yn y cyfarfodydd. Mae’n bwysig bod yr adroddiadau yn cael eu rhoi i mi ar amser er mwyn i ni gael prosesu’r holl waith papur yn effeithlon a hefyd mae’n rhaid i’r adroddiadau adlewyrchu dyfnder y cwestiynau rydyn ni’n eu trafod. Pan fyddi di’n ysgrifennu’r adroddiad nesaf, mi fuaswn i’n hoffi i ti sicrhau ei fod ar amser ac os wyt ti’n meddwl y cei di drafferth i'w roi i mewn ar amser, gad i mi wybod ac efallai y medrwn ni ail-edrych ar dy raglen waith.

Pam bod yr adborth yma yn effeithlon?

  • Mae’n dechrau ar nodyn positif.
  • Mae’r rheolwr yn rhoi enghriafft benodol iawn o’r hyn sy’n ei boeni/ei phoeni.
  • Mae’n rhoi enghriafft o’r ymddygiad y mae’r rhelowr am ei weld ac mae’n dweud pryd y mae eisiau gweld y gwelliant (erbyn yr adroddiad nesaf).
  • Mae’n cynnig help i wella (ond ddim yn cynnig ysgrifennu’r adroddiad yn lle’r aelod o staff).