Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli eich Amser

Beth ydy’r manteision a ddaw yn sgil rheoli amser yn effeithiol?

Ar gyfer y Rheolwr:

 • Llai o straen
 • Llai blinedig
 • Mwy cynhyrchiol
 • Mwy effeithiol
 • Synnwyr cliriach o’r cyfeiriad yr ydych yn ei ddilyn
 • Gwell cyd-bwysedd rhwng byd gwaith a byd y cartref

Ar gyfer y Tîm:

 • Synnwyr cliriach o’r cyfeiriad y maent yn ei ddilyn
 • Mwy cynhyrchiol
 • Mwy o gymhelliant
 • Datblygiad proffesiynol

Ffactorau a all arwain tuag at ddiffyg rheoli amser

 • Diffyg cynllunio
 • Diffyg blaenoriaethu
 • Arferion Drwg
 • Tueddiad pobl eraill i fod yn anrhefnus/ofyn llawer/dorri ar eich traws
 • Pwysau gwaith trwm
 • Tasg gymhleth
 • Diwylliant/systemau’r sefydliad