Amserlen

Rydym yn cynnig cyrsiau gydol y flwyddyn – edrychwch beth sydd ar gael bob mis:

Sesiynau Datblygu Staff A–Y

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Reolwyr

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Reolwyr (Cyfrwng Cymraeg)

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Cymryd Cofnodion

Addas i: Staff sy'n gyfrifol am gymryd cofnodion mewn cyfarfodydd.

Dyddiadau ar gael:

Deall eich Hunain ac Eraill

Addas i: Addas i holl staff.

Dyddiadau ar gael:

Deall eich Hunain ac Eraill (Cyfrwng Cymraeg)

Addas i: Addas i holl staff.

Dyddiadau ar gael:

Delio hefo Newid ac Ansicrwydd i Staff

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Dethol a Dewis

Addas i: Holl staff a Chadeiryddion sydd ynghlwm a’r broses recriwtio staff yn y Brifysgol.

Dyddiadau ar gael:

Dethol a Dewis (Cyfrwng Cymraeg)

Addas i: Holl staff a Chadeiryddion sydd ynghlwm a’r broses recriwtio staff yn y Brifysgol.

Dyddiadau ar gael:

Dygsgu i Reoli Straen a Llesiant

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Golwg fanylach ar OneDrive & Thimau

Addas i: Holl staff

Dyddiadau ar gael:

Heriau gweithio gyda â chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Amser

Addas i: Staff Gweinyddol

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Perfformiad Effeithiol

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Perfformiad Effeithiol (Cyfrwng Cymraeg)

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Seminar Cyn-ymddeol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Seminar Cynllunio Ariannol Canol Gyrfa Chadwick

Addas i: Mae'r cwrs byr hwn yn agored i unrhyw aelod o staff sydd a diddordeb mewn cynllunio eu cyllid er mwyn cyrraedd targedau personol ac ariannol.

Dyddiadau ar gael:

Sgiliau Cymhelliant i Reolwyr

Addas i: Rheolwyr, goruchwylwyr neu rai sy'n arwain projectau ac eisiau dylanwadu ar eraill ac annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu meysydd. Unigolion sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth am sgiliau cymhelliant yn y gweithle.

Dyddiadau ar gael:

Ymdrin â Newid ag Ansicrwydd i Reolwyr

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle - Cwrs 8 sesiwn

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael: