Amserlen

Rydym yn cynnig cyrsiau gydol y flwyddyn – edrychwch beth sydd ar gael bob mis:

Sesiynau Datblygu Staff A–Y

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Reolwyr

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Cymryd Cofnodion

Addas i: Staff sy'n gyfrifol am gymryd cofnodion mewn cyfarfodydd.

Dyddiadau ar gael:

Deall eich Hunain ac Eraill (Defnyddio'r Offeryn MBTI)

Addas i: Addas i holl staff.

Dyddiadau ar gael:

Dethol a Dewis

Addas i: Holl staff a Chadeiryddion sydd ynghlwm a’r broses recriwtio staff yn y Brifysgol.

Dyddiadau ar gael:

Heriau gweithio gyda myfyrwyr rhyngwladol a'u cefnogi

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Amser ar gyfer Pobl Frys

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Llesiant – Technegau defnyddiol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Perfformiad Effeithiol

Addas i: Rheolwyr

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Pwysau Gwaith yn Gadarnhaol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Seminar Cyn-ymddeol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael: