Amserlen

Rydym yn cynnig cyrsiau gydol y flwyddyn – edrychwch beth sydd ar gael bob mis:

Sesiynau Datblygu Staff A–Y

Datblygu Sgiliau Rheoli Perfformiad - Rheolwyr Gwasanaethau Proffesiynol

Addas i: Rheolwyr / Rhai sy`n adolygu eraill

Dyddiadau ar gael:

Datblygu Sgiliau Rheoli Perfformiad - Rheolwyr Gwasanaethau Proffesiynol - Cyfrwng Cymraeg

Addas i: Rheolwyr / Rhai sy’n adolygu eraill.

Dyddiadau ar gael:

Deall eich Hunain ac Eraill (Defnyddio'r Offeryn MBTI)

Addas i: Addas i holl staff.

Dyddiadau ar gael:

Golwg fanylach ar OneDrive & Thimau

Addas i: Holl staff

Dyddiadau ar gael:

Gwneud y Mwyaf o'ch Arolygiad Datblygu Perfformiad

Addas i: Pob aelod o staff

Dyddiadau ar gael:

Gwneud y mwyaf o'ch Arolygiad Datblygu Perfformiad -Sesiwn Cyfrwng Cymraeg

Addas i: Pob aelod o staff

Dyddiadau ar gael:

Rheoli Pwysau Gwaith yn Gadarnhaol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Seminar Cyn-ymddeol

Addas i: Holl Staff

Dyddiadau ar gael:

Sgiliau Cymhelliant i Reolwyr

Addas i: Rheolwyr, goruchwylwyr neu rai sy'n arwain projectau ac eisiau dylanwadu ar eraill ac annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu meysydd. Unigolion sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth am sgiliau cymhelliant yn y gweithle.

Dyddiadau ar gael: