Ffeithiau cyflym

Amser: Dydd Iau 12 Ebrill 2018, 09:30–12:30

Lleoliad: Ystafell Cledwyn 3 (Ystafell Gynhadledd 3, Y Teras) Prif Adeilad y Celfyddydau

Ymrwymiad amser: Bydd pedair sesiwn ½ diwrnod yr un a gynhelir dros gyfnod o 4 mis.

Addas i: Goruchwylwyr

Mae’r sesiwn hon eisoes wedi ei chynnal. Nid oes dyddiadau eraill wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Datblygu Sgiliau Goruchwylio Effeithiol

Nod y Sesiwn


Bydd y rhaglen hon sydd mewn pedair rhan yn dechrau gyda chyflwyniad i'r rhai sy'n newydd i'r gwaith o oruchwylio neu’r rhai sydd wedi cael profiad goruchwylio blaenorol ond byddent yn elwa ar gwrs gloywi neu gael ychydig o gefnogaeth. Bydd y rhaglen yn cynnig amrywiaeth o sesiynau seiliedig ar theori a rhai ymarferol gyda'r nod o ddatblygu hyder ac effeithiolrwydd mewn ystod o sgiliau goruchwylio allweddol.

Trosolwg y Sesiwn

AMLINELLIAD O’R RHAGLEN


Sesiwn 1 - Deall Swyddogaeth Goruchwylio

•    Goruchwylio mewn cyd-destun: Sgiliau Allweddol
•    Arwain, Rheoli a Goruchwylio
•    Datblygu eich hunanymwybyddiaeth drwy Myers Briggs a holiadur dulliau gweithio

Sesiwn 2 - Cyfathrebu’n Effeithiol
•    Creu amgylchedd dysgu cadarnhaol
•    Sgiliau hyfforddi a chyfathrebu
•    Datblygu eich sgiliau pendantrwydd

Sesiwn 3 - Rheoli perfformiad
•    Rheoli perfformiad
•    Gosod targed - eich targed eich hun ac eraill
•    Y gallu i ddirprwyo

Sesiwn 4 - Delio â sefyllfaoedd anodd

•    Delio â phobl anodd 
•    Rheoli Gwrthdaro yn y gweithle
•    Cael Sgyrsiau Anodd
•    Rhoi Adborth Effeithiol


Byddwch yn ymwybodol wrth gadw lle ar y rhaglen bod rhaid i chwi fynychu pob gweithdai a ddangosir isod. Felly bydd rhaid i chwi ddiweddaru eich calendr i ar gyfer pob gweithdy:


•    Deall Swyddogaeth Goruchwylio - 12/04/18, 9:30-12:30yp - Ystafell Cledwyn 3
•    Cyfathrebu’n Effeithiol- 11/05/18, 10:00-1:00yp - Ystafell Cledwyn 3
•    Rheoli perfformiad - 05/06/18, 1:00 - 4:00pm - Ystafell Cledwyn 3
•    Delio â sefyllfaoedd anodd- 02/07/18, 1:00 - 4:00pm - Ystafell Cledwyn 3

Manteision Mynychu

Cewch gyfle hefyd i archwilio 'Myers Briggs Preference Type'. Mae hwn yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich hun a sut mae eich dull o feddwl a chyfathrebu yn effeithio ar bobl eraill. 

Ffeithiau cyflym

Amser: Dydd Iau 12 Ebrill 2018, 09:30–12:30

Lleoliad: Ystafell Cledwyn 3 (Ystafell Gynhadledd 3, Y Teras) Prif Adeilad y Celfyddydau

Ymrwymiad amser: Bydd pedair sesiwn ½ diwrnod yr un a gynhelir dros gyfnod o 4 mis.

Addas i: Goruchwylwyr

Mae’r sesiwn hon eisoes wedi ei chynnal. Nid oes dyddiadau eraill wedi’u trefnu ar hyn o bryd.