CynllunMentora'r Prifysgolion i Fenywod

Mae Cynllun Mentora’r Prifysgolion i Fenywod (WUMS) yn gynllun arloesol a dynamig ar gyfer Cymru gyfan, a’i nod yw hyrwyddo a hwyluso datblygiad proffesiynol menywod sy’n gweithio mewn prifysgolion yng Nghymru drwy sefydlu partneriaeth fentora rhwng prifysgolion. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu yn y lle cyntaf gan HEFCW mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch Cymru, ac mae ar gael i fenywod sy’n gweithio ar bob lefel mewn adrannau academaidd a chynorthwyol yn sefydliadau addysg uwch Cymru.

Drwy ddod â menywod o wahanol brifysgolion ynghyd, cynnig cyfleoedd i aelodau benywaidd o staff sydd ar ddechrau eu gyrfa gysylltu â chyd-weithwyr uwch a mwy profiadol a dysgu ganddynt, a darparu cyfleoedd i rwydweithio, gobeithiwn y bydd y cynllun yn helpu i greu diwylliant lle mai dyheadau a llwyddiant proffesiynol yw’r ‘norm’ i fenywod sy’n gweithio yn sefydliadau addysg uwch Cymru.

Er gwybodaeth mae Cynllun WUMS wedi cau erbyn hyn.