Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithgareddau a Chyfleoedd

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae yna nifer o weithgareddau yn ardal Gwynedd y gallwch gymryd rhan ynddynt, o feicio mynydd addasol at bêl-fasged cadair olwyn. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd o fewn y Brifysgol, cysylltwch ag Is-lywydd Undeb Bangor dros Chwaraeon, Henry Williams, ac i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y gymuned ehangach ewch i wefan Chwaraeon Anabledd Cymru.

Socialeyes

Mae Socialeyes yn grŵp ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor gyda Syndrom Asperger a Chyflyrau Sbectrwm Awtistig a gynhelir am awr bob wythnos gan y Gwasanaethau Anabledd. Bwriad Socialeyes yw eich helpu i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu cymdeithasol a dod yn fwy hyderus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Os hoffech ymuno neu os oes arnoch eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chynghorwyr Anabledd y Brifysgol

E-bost: socialeyes@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388650 neu 383620

Interniaethau sydd ar gael i fyfyrwyr anabl

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig interniaethau yn yr haf i fyfyrwyr anabl sydd wedi cofrestru gyda’r Gwasanaethau Anabledd. Mae'r interniaethau ar gael ar draws nifer o adrannau ac ysgolion yn y Brifysgol. Maent yn gyfleoedd gwych i wella eich sgiliau cyflogadwyedd ac yn fodd o ennill profiad gwaith a fydd yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Gweler ein gwefan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i gael rhagor o wybodaeth.

E-bost: gyrfaoedd@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382071