Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch Ran

Fforwm Myfyrwyr Anabl

Sefydlwyd y fforwm Myfyrwyr Anabl gan Undeb y Myfyrwyr a'r Gwasanaeth Anabledd a chaiff ei redeg gan fyfyrwyr. Mae’n rhoi cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill ym Mangor gydag anableddau, trafod pynciau megis mynediad a chefnogaeth ariannol a dysgu am ddigwyddiadau. Defnyddir yr adborth a gesglir yn ystod cyfarfodydd y fforwm i gyfoethogi profiad myfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am y fforwm myfyrwyr anabl, anfonwch e-bost at enquiries@undebbangor.com

Gweithgor Anabledd

Mae'r Gweithgor Anabledd yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn i fonitro polisi a darpariaeth ledled y brifysgol mewn perthynas â myfyrwyr anabl. Mae chwe myfyriwr yn mynd i'r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fod yn aelod o'r grŵp hwn, neu os hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Cyngor Undeb Bangor - Cynghorwr Myfyrwyr Anabledd

Cyngor Undeb Bangor yw'r corff o fewn Undeb y Myfyrwyr sy'n bodoli i drafod syniadau'n ymwneud â'i bolisïau, ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â'i gyfleoedd neu i ddatblygu profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae'n fforwm hefyd lle gall myfyrwyr Bangor ddal eu swyddogion undeb etholedig a'u cynghorwyr i gyfrif.

Mae'r cyngor yn cynnwys aelodau o blith y myfyrwyr sy'n cyflawni nifer o swyddogaethau arbenigol, yn cynnwys Cynghorwr Undeb Bangor i Fyfyrwyr Anabl.  Os oes gennych ddiddordeb dod yn Gynghorwr yn Undeb Bangor, yna mae rhagor o wybodaeth yn Llawlyfr CUB hwn.

Cyfleoedd i roi Adborth

 

Mae eich adborth wastad yn werthfawr i ni ac yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn ei wneud i chi gael y profiad gorau yn y brifysgol a chyrraedd eich llawn botensial. Gellwch anfon e-bost at Wasanaeth Anabledd y Brifysgol gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk unrhyw bryd i roi sylwadau i ni ac hefyd i'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr, Helen Munro trwy e-bost h.munro@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388021.