Gweithgareddau di-alcohol gyda Champws Byw

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau di-alcohol i'r holl fyfyrwyr gan ein bod yn credu nad oes raid i chi yfed i gymdeithasu â myfyrwyr eraill. Mae llawer o weithgareddau cymdeithasol eraill yn cael eu cynnal o amgylch y brifysgol y gallwch gymryd rhan ynddynt a chyfarfod â phobl newydd.

Diben rhaglen Campws Byw yw annog myfyrwyr o bob cefndir i ymwneud â'i gilydd ac annog goddefgarwch a dealltwriaeth. Ein bwriad yw gwella'r ymdeimlad cymunedol trwy gynnal digwyddiadau bob mis y gall pob myfyriwr fod yn rhan ohonynt, beth bynnag eu sgiliau, gallu neu brofiad.

Mae digwyddiadau blaenorol wedi cynnwys cystadlaethau coginio, karaoke, dodge-ball, gemau 5 bob ochr a chwisiau rhwng neuaddau. Mae'r gweithgareddau hyn am ddim i bob myfyriwr, felly dewch draw a rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau y mae Campws Byw yn eu cynnig.

E-bost: Deirdre McIntyre, Rheolwr Bywyd Preswyl, campuslife@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388496

E-bost: Lizzy Basterfield, Cydlynydd Bywyd Preswyl l.basterfield@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382555