Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rydym yn Hyrwyddo Ymwybyddiaeth Alcohol

Mae Prifysgol Bangor yn credu y dylai pob myfyriwr fedru cymryd rhan yn llawn ym mhob agwedd ar fywyd prifysgol heb orfod yfed alcohol i wneud hynny.  Rydym yn deall hefyd y bydd llawer o fyfyrwyr eisiau cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau nad ydynt yn ymwneud ag yfed alcohol o gwbl, naill ai ganddynt hwy neu rai o'u hamgylch.  Rydym felly'n hyrwyddo yfed yn gyfrifol ac ymwybyddiaeth o alcohol ac yn darparu gweithgareddau di-alcohol y gall pawb eu mwynhau.  Edrychwch ar yr adran Cymerwch Ran i gael rhagor o fanylion.

Mae Prifysgol Bangor yn hyrwyddo perthynas dda rhwng pob grŵp o fyfyrwyr trwy ddangos yr un parch at bob unigolyn. Mae hyn wedi'i gynnwys yn ein Polisi Aflonyddu Myfyrwyr . Ewch i'n tudalen 'Beth os byddaf yn profi neu'n dyst i aflonyddu?' am ragor o wybodaeth.